Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng (ĐKSD) dưới đây áp dụng cho website Saleduck.com.vn phiên bản máy tính, di động và thiết bị thông minh khác, được quản lý bởi saleduck.com và thuộc sở hữu của Bridge Shopping Portals BV. Chúng tôi là thương hiệu trực thuộc Bridge Shopping Portals BV.

Website này ra đời, nhằm cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và khách hàng. Việc sử dụng phải tuân thủ ĐKSD. Khi dùng website, bạn đã đồng ý với ĐKSD. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi ĐKSD mọi lúc mà chẳng cần thông báo trước. Do vậy, chúng tôi khuyến khích người dùng nên đọc lại ĐKSD mỗi khi sử dụng website. Nếu không đồng ý với ĐKSD, bạn vui lòng không dùng hay truy cập trang web. Việc sử dụng website này cũng đồng nghĩa rằng bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc với ĐKSD.

Bằng việc đồng ý với ĐKSD và các quy định khi sử dụng webiste, bạn khẳng định rằng mình từ 18 tuổi trở lên. Nếu còn thuộc độ tuổi từ 13 đến dưới 18 tuổi, bạn sử dụng website dưới sự quản lý của cha mẹ hoặc giám hộ hợp pháp, người đồng ý với ĐKSD và các quy định của chúng tôi. 

Saleduck Việt Nam cam kết bảo vệ quyển bảo mật của người dùng.

Các điều khoản:

  1. Điều khoản chung:

Saleduck.com.vn thuộc quyền sở hữu của Bridge Shopping Portals BV (số thương mại: 5937834, Amsterdam, Hà Lan), số đăng ký VAT: NL853450092B01, địa chỉ tại: erengracht 514, 1017 CC, Amsterdam, Hà Lan.

Saleduck không chịu trách nhiệm về bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc dùng website và dịch vụ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Saleduck.com.vn và dịch vụ của chúng tôi chỉ hỗ trợ mục đích cá nhân, phi lợi nhuận của người dùng.

Saleduck Việt Nam đảm bảo thông tin và dịch vụ trên website là chính xác. Chúng tôi có quyền xoá bỏ, thay đổi dữ liệu website hay khuyến mãi / mã giảm giá vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

2. Nghĩa vụ người dùng

Bằng việc cung cấp dữ liệu qua email hoặc trang email hoặc trang web, người dùng đã khẳng định dữ liệu đó hoàn toàn hợp pháp và được phép đăng tải. Trước khi gửi dữ liệu, người dùng đã có các biện pháp phòng ngừa hợp lý để tìm và loại bỏ virus hay các yếu tố lan truyền độc hại, có thể ảnh hưởng xấu đến hệ thống. Người dùng cũng đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và quyền gửi dữ liệu đến Saleduck Việt Nam, cho phép chúng tôi đăng tải dữ liệu miễn phí hoặc dùng dữ liệu như một phần của trang web mà không cần chịu trách nhiệm pháp lý hay sở hữu nào. Người dùng cũng không được phép đưa ra yêu cầu nào dựa trên dữ liệu đã gửi; đồng thời, cam kết bồi thường chi phí phát sinh cho Saleduck trong trường hợp tranh chấp quyền sở hữu dữ liệu do người dùng cung cấp với bên thứ ba.

3. Tạm ngừng và chấm dứt

Saleduck Việt Nam có quyền đình chỉ hoạt động website, sử dụng dịch vụ web trong thời gian nhất định, một phần hoặc toàn phần, nếu website và dịch vụ cung cấp vi phạm ĐKSD và quy định.

4. Giới hạn trách nhiệm sở hữu

Saleduck.com.vn và nội dung trên website là dịch vụ mà thương hiệu dành cho người dùng. Saleduck.com.vn tồn tại dưới hình thức trao đổi không điều kiện. Chúng tôi không đảm bảo trang web sẽ không bao giờ gián đoạn hay mắc lỗi. Saleduck Việt Nam có quyền chỉnh sửa thông tin trang và thu hồi quyền truy cập mọi lúc. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ gián đoạn dịch vụ nào, dù là gián tiếp, trực tiếp, đặc biệt hay ngẫu nhiên, có liên quan đến tổn thất về lợi nhuận hay gián đoạn kinh doanh.

 

Hầu hết thông tin website đều mang tính chất tham khảo. Saleduck Việt Nam không đảm bảo tính chính xác, khả dụng, độ tin cậy và khả năng ứng dụng của nội dung, trong giao dịch hay vì mục đích cụ thể nào đó. Trách nhiệm pháp lý của thương hiệu không vượt quá phạm vi pháp luật Việt Nam.

Saleduck không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của tất cả mã giảm giá và chương trình khuyến mãi. Người dùng nên xác định lại các thông tin này, trước khi giao dịch với bất kỳ trang thương mại điện tử nào.

5. Đường dẫn website bên thứ ba

Saleduck.com.vn có thể chứa đường dẫn đến những websites do bên thứ ba sở hữu. Khi truy cập các websites này, bạn cần cân nhắc ĐKSD và quy định của họ trước khi sử dụng dịch vụ. Lưu ý rằng những webside do bên thứ ba làm chủ không được quản lý bởi Saleduck Việt Nam. Chúng tôi cũng không có quyền can thiệp vào nội dung được đăng tải trên các trang đó. Saleduck Việt Nam không chịu trách nhiệm về dữ liệu của bên thứ ba.

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Dữ liệu và thông tin trên Saleduck.com.vn là có bản quyền, thuộc sở hữu của Saleduck.com.vn và Bridge Shopping Portals BV. Tất cả những quyền hạn chưa công nhận đều được bảo lưu. Mọi hành vi sao chép, chuyển đổi, phân phối hay lưu trữ dưới mọi hình thức đều là không hợp lệ nếu chưa có sự đồng ý từ Saleduck Việt Nam. Khi chia sẻ thông tin, bên thứ ba phải ghi rõ tên nguồn “Saleduck Việt Nam” và trỏ link về Saleduck.com.vn.

7. Đăng ký thư thông báo

Người dùng có thể đăng ký nhận thư thông báo của chúng tôi, khi điền địa chỉ email vào hộp đăng ký thư thông báo trên website. Bằng cách này, bạn đã đồng ý nhận thư thông báo từ phía chúng tôi. Trong mỗi thư thông báo đều có chứa đường dẫn giúp “huỷ đăng ký”. Bạn cũng có thể trực tiếp gửi yêu cầu huỷ đăng ký về địa chỉ email: info@saleduck.com.

8. Trường hợp bất khả kháng

Saleduck không chịu trách nhiệm cho những hành vi vi phạm, cản trở hay trì hoãn nghĩa vụ thực hiện ĐKSD và quy định, bởi vì nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

9. Khiếu nại

Để khiếu nại, bạn nên trực tiếp liên lạc với nhà cung cấp có thẩm quyển. Chúng tôi chỉ là đơn vị trung gian, không chịu trách nhiệm về dịch vụ, sản phẩm do bên thứ ba sở hữu.